Een strook weiland aan de Skarlerdyk is omgetoverd tot een tuin voor het hele dorp. De tuin wordt onderhouden door een groep dorpsbewoners en iedereen die dat wil, mag meehelpen. Ook de kinderen van de basisschool worden bij de tuin betrokken. Onze visie is : Delen is winst, voedsel verbindt.

Onze visie

• Met de dorpstuin willen we de sociale samenhang en het gevoel van welzijn in Warns en omgeving vergroten.

• In de tuin hebben bewoners de mogelijkheid om ecologische verse groenten en fruit te verbouwen en ondertussen lekker buiten te zijn en te bewegen.

• Doordat we ons als bewoners inzetten voor de tuin, dragen we zorg voor een gezamenlijk doel. Er ontstaat een gevoel van verantwoordelijkheid voor onze leefomgeving en een belangrijke ‘band met het land’.

handjes• Volwassenen én kinderen zien door te werken in de ecologische dorpstuin waar het voedsel vandaan komt en wat erbij komt kijken om gewassen te laten groeien. Er worden regelmatig verschillende activiteiten georganiseerd om iedereen die dat wil hierbij te betrekken.

• Naast het telen van gangbare groente en fruit is er plaats voor de zogenaamde “vergeten” groente en fruit. Zodoende creëren we een breder aanbod van (ecologisch geteelde) voeding en wordt de biodiversiteit vergroot.

• Door lokaal voedsel te produceren, nemen de voedselkilometers af en daarmee de uitstoot van broeikasgassen, wat een belangrijke bijdrage is aan de verbetering van het milieu. Onze ecologische voetafdruk wordt verkleind.

• Door voedsel uit eigen tuin te eten vermindert de hoeveelheid verpakkingsmateriaal en afval. Daarbij kan de kringloop gesloten worden, aangezien GFT-afval van Warns weer tot compost verwerkt kan worden om in de tuin te gebruiken.

terug naar de home-pagina